ข่าวกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ สถาบันพระบรมราขชชนก

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 | 275 Views | กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
          วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้จัดอบรม”การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ สถาบันพระบรมราขชชนก”ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.พ.ญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา และดร.จุรีรัตน์  กิจสมพร รักษาการผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บรรยายและมอบแนวทางเรื่องระบบกลไกการจัดการความรู้สถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องประชุมไพจิตร  ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้สถาบันพระบรมราชชนก รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ สถาบันพระบรมราขชชนก
อัลบั้มภาพทั้งหมด

275
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.