ข่าวการศึกษา


ประกาศผลการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2560-2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 | 145 Views |
ประกาศผลการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2560-2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ฯ จำนวน 1 ชุด

                    2.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1ปี พงศ.2558 จำนวน 1 ชุด

                    3.ระเบียบการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560  จำนวน 1 ชุด

                    4.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1398/2559 จำนวน 1 ชุด

                    5.ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล  จำนวน 1 ฉบับ

                    6.แบบประเมินการฝึกอบรมวิสัญญีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ 
เอกสารแนบ

145
VIEWS
0
0
0

ข่าวการศึกษา ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.