ข่าวประกาศ


ประกาศ สบช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (วพบ.อุตรดิตถ์)

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 | 1322 Views | กองทรัพยากรบุคคล
           ตามประกาศสถาบันสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  นั้น
           บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียนร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้    
เอกสารแนบ

1322
VIEWS
0
0
0

ข่าวประกาศล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.