ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วันที่ 31 มกราคม 2565 | 1949 Views | กองทรัพยากรบุคคล

   ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหาร จำนวน 1 อัตรา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 31 มกราคม 2565  นั้น

   สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รวมถึงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้


เอกสารแนบ

1949
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.