ข่าวกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตร์สุขภาพหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 23 สิงหาคม 2564 | 45 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่มาครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือและศึกษาข้อมูลความพร้อมการเป็นโรงเรียนแพทย์ศึกษา และได้กล่าวถึงสถาบันพระบรมราชชนก จะมีโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยการจัดตั้งโรงเรียนเพทย์ศึกษาซึ่งจะเป็นผลดีกับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
๑. ผลิตบัณฑิตสนองนโยบายรัฐบาลเป็นแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว
๒. ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
๓. ได้รับการสนับสนุนต้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
๔. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวขาญ รวมถึงความก้าวหน้าของแพทย์แต่ละสาขาวิชา ได้รับการสนับสนุน
ตำแหน่งงานที่เหมาะสม
 
อัลบั้มภาพทั้งหมด

45
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.