ข่าวกิจกรรม


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วันที่ 06 กันยายน 2564 06 กันยายน 2564 | 76 Views | กองบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปี 2564 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมจิตติมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

และ 4 กันยายน 2564 ณ รพ.สต.ปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร. อมาวสี อัมพันศิริรัตน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นประรานในพิธีเปิดวันที่ 3 กย. 2564 และ ผู้ช่วยสารารณสุข

อำเภอเชียงดาว วันที่4กันยายน 2564 โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
 

"การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดูแลแผลที่ถูกสุนัขกัดและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

โดย อาจารย์ ศุทธินี วัฒนกูล อาจารย์พิมลพรรณ เนียมหอม อาจารย์พิกุล ตินามาส และอาจารย์วริศา วรวงศ์

และ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล

โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 

"การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและโรคพิษสุนัขบ้า" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์รร

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร "การดำเนินงานเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม"

โดยอาจารย์มุจลินทร์ แปงศิริ ภาควิชาสารารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 76
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.