ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 | 911 Views | กองทรัพยากรบุคคล
ตามที่ได้มีประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการศึกษา โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป เมื่อสถาบันพระบรมราชชนกได้กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้ติตตามข่าวจากเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก www.pi.ac.th  นั้น

911
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.