ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 | 161 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น 
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,570 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่             ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4
เอกสารแนบ

161
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.