ข่าวกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2564-2580 ครั้งที่ 2

วันที่ 04 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2563 | 201 Views | กองยุทธศาสตร์
               กองยุทธศาสตร์มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2564-2580 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่งในระยะสั้นและระยะยาวเกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์   
อัลบั้มภาพทั้งหมด

201
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.